24 december 2015

Sylvebos julklapp

Dan Sylvebos lysande julaftonsledare om problematiken kring Axamoavtalen borde läsas av alla som avser att ta beslut i frågan. Jag vill samtidigt passa på att skicka med en problematik som bekymrat mig en längre tid, nämligen juridikens ställning i den kommunala verksamheten. Som både jurist och politiker har jag gång på gång fått höra att det är politikerna som bestämmer, inte juristerna. Men det är ju en sanning med modifikation. Visst är det politikerna som sätter visionerna och fattar besluten men även politiker måste respektera lagar, rättspraxis och ingångna avtal. Något som Sylvebo, både jurist och journalist, verkligen sätter fingret på. Man kan onekligen fundera på om politikerna lyssnat tillräckligt på juristerna i det här ärendet.

Under mina år som politiker har jag noterat en väldigt hög personalomsättning bland de kommunanställda juristerna. En omständighet som jag tror hänger ihop med politikens syn på juridiken. Jag har själv många gånger fått höra att mina åsikter som jurist inte är intressanta. Jag har förstått att det närmast är tabu att tala om tidigare yrkeserfarenhet, en inställning som enligt min åsikt är ett rent resursslöseri. Självklart ska all kompetens tas tillvara, både hos politiker och tjänstemän, för att de kommunala besluten ska bli så genomtänkta som möjligt, bland annat juridiskt.

Som jurist uppskattar jag verkligen Sylvebos djupdykning i servitutsrätten och hoppas att fler politiker och invånare gör detsamma. De bästa julklapparna är inte de som glittrar mest utan de som leder till eftertanke. Sylvebos ledare var en glittrande julklapp till alla liberaler, Axamovänner och jurister men förhoppningsvis leder den till eftertanke hos många, många fler - både när det gäller Axamofrågan och när det gäller politikens syn på juridiken.

15 december 2015

Ett öppenhjärtigt inlägg om maktens korridorer

Efter att socialdemokraten Mona Forsberg idag sagt till SVT att jag "trampat i klaveret" genom att komma till hennes och moderaten Carin Berggrens gemensamma presskonferens om Axamo väljer jag att berätta om hur det egentligen fungerat i maktens korridorer idag.

Kort bakgrund: Efter valet leds kommunen av Alliansen i minoritet och i denna kommunledning företräder jag Liberalerna. Kommunstyrelsen har sammanträde varannan vecka. Sammanträdena inleds alltid gemensamt med alla ledamöter, ersättare och tjänstemän närvarande. Sedan avbryts sammanträdena för fika och politiska överläggningar på var sitt håll. Alliansen brukar hålla sina överläggningar i Rådsalen. Efter överläggningarna samlas alla partier igen för beslut.

Under dagens överläggning med Alliansen ser jag plötsligt på Twitter att P4 Jönköping skriver att M och S ska ha en gemensam presskonferens om Axamo. Ingen i Alliansen har nämnt detta för mig tidigare, trots att vi träffats dagen innan. Ca kl 10.05 lämnar Carin Berggren vår överläggning utan förklaring. Jag ser då på Jönköpingspostens webbsida att presskonferensen ska hållas kl 10.30. När Alliansens överläggning är klar, ca kl 10.10, frågar jag om C och KD känner till presskonferensen och om de moderata ledamöterna i salen kan berätta vilken information som ska ges på presskonferensen. Ingen svarar på frågorna men jag och min ersättare Ingvar Åkerberg ombeds lämna lokalen eftersom vi har en annan åsikt än övriga Allianspartier i sak.

Ingvar och jag ställer oss utanför Rådsalen och väntar. När vi kl 10.25, trots förfrågan, ännu inte fått komma in i lokalen igen bestämmer jag mig för att uppsöka presskonferensen för att få information. Jag får av en tjänsteman besked om att den ska hållas på Ilan de Bassos rum. Väl där möts jag av några journalister som frågar var vi tre ska stå. Jag bestämmer mig då för att berätta att jag inte alls ska medverka på presskonferensen och att jag precis fått vetskap om den via Twitter.

M och S berättar på presskonferensen att de enats om att begära att ärendet ska återremitteras för att en extern värdering av Axamoområdet ska genomföras. Det gläder mig att de lyssnat lite på kommuninvånarna. Men jag menar att de helt missat att kommuninvånarna inte vill sälja Axamo överhuvudtaget, oavsett värde, och att en ny värdering därför är meningslös. Imorgon kommer därför Liberalerna fortsätta hävda att ärendet ska återremitteras för en omförhandling med Hegestrand, en omförhandling där Axamoområdet inte får ingå. Om någon anser att jag, genom att lyssna på kommuninvånarna och genom att skaffa mig den information som jag i kommunledningen har rätt att få, anses ha trampat i klaveret så kan jag leva med det.

13 december 2015

Axamo - hur svårt kan det vara?

När det gäller frågan om Axamo, vem företräder vi som politiker egentligen? Bland annat oss själva förstås. Och själva är vi emot försäljningen av Axamo, så den delen är enkel. Men så företräder man sitt parti också, och i Liberalerna (L) är det bara ett par förtroendevalda som är beredda att sälja Axamoområdet. Fortfarande ett ganska enkelt ställningstagande.

Så företräder vi i L normalt sett också Alliansen, men just den här frågan har avgjorts utanför detta samarbete. Så till väljarna. Av Liberalernas egna väljare har vi inte hört någon säga att de vill sälja området, då är ställningstagandet fortfarande okomplicerat.

Men framför allt är vi folkvalda kommuninvånarnas röst. Det går naturligtvis inte att säga vad alla kommuninvånare vill, men vi har hittills inte hört en enda person säga sig vilja sälja området, alla vi talat med är emot. Sammantaget är det för oss uppenbart att vi som politiker ska vägra sälja Axamoområdet. Särskilt nu när det är klarlagt att den mark vid Södra Munksjön som man vill komma åt genom att sälja Axamo inte påverkar vare sig höghastighetståg eller stationsläge.

Anna Mårtensson (L)
David Gerson (L)

30 november 2015

Summering mitt i livet

Den senaste tiden har varit ganska hektisk och det har varit nödvändigt att begränsa mina åtaganden för att hushålla med mina krafter. Men på onsdag fyller jag 50 år och jag har därför tagit mig tid att summera mitt liv, så här mitt i.

Familjärt
En fantastisk man som jag varit gift med i 24 år.
Två vuxna självständiga söner, varav den ene studerar till läkare och den andre tar studenten nästa år.
Bor i fin villa med underbar utsikt.
Har båda mina stöttande föräldrar i livet.
En bror som är en lysande chef och som har två underbara döttrar.
En svåger som träffat en härlig kvinna som han ska gifta sig med nästa år.
Trots diabetes bedömer jag att min egen hälsa och min fysiska form är god.
Cyklat Vätternrundan fem gånger i rad
Åkt HalvVasan en gång och sprungit Göteborgsvarvet en gång
Resa med familjen till Bangladesh 2010

Yrkesmässigt
Åklagare i 19 år, varav relationsvåldsspecialist i 5 år.
Ordförande i Kommunfullmäktige och i Folkpartiet 2006-2010
Kommunalråd 2011-2014
Eget företag inom konst och design sedan 2012, deltog i en internationell utställning 2014.
Ledamot i Liberala kvinnors centralstyrelse sedan 2012
Sitter i kommunledningen och är ordförande i personalutskottet fr o m 2015
Ordförande i arbetsutskottet i Liberalernas länsförbund i Jönköpings län

Sammantaget är jag väldigt nöjd! Jag har många utmaningar framför mig men just nu väljer jag att njuta av det jag har istället för att tala om allt jag vill göra. Jag kommer fira min födelsedag och mina 50 levnadsår med en mottagning, en insamling till Bangladesh, ett släktkalas och släktfotografering samt senare en kryssning med familjen - ett firande som onekligen är en fantastisk förmån!

30 september 2015

Alliansens budgetförslag om Attraktiv arbetsgivare


KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 
Vår kommun är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare. Vi måste bli ännu bättre på att rekrytera och behålla personal som vill och kan utveckla verksamheten.

Vi vill därför att en Kompetensförsörjningsplan antas av kommunfullmäktige senast 2016, framförallt för att
 • Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt
 • Uttrycka vår viljeinriktning när det gäller rekrytering, kompetensutveckling och omställning
 • Strategiskt stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare
HÄLSOSTRATEGI
Eftersom vår personal är så viktig vill vi att de är så friska som möjligt! Och så låg som sjukfrånvaron varit de senaste 8 åren, när Alliansen suttit vid makten, har den inte varit sedan slutet på 90-talet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro har heller inte varit mindre än nu.
 
2008-2010 låg sjukfrånvaron stabilt på ca 20 dagar om året per anställd och under 2011 och 2012 sjönk den till 18-19 dagar. Men därefter har den ökat. Förra året låg vi på i snitt drygt 22 dagar per anställd och tyvärr fortsätter ökningen. Enligt statistik från SKL så ligger vår sjukfrånvaro på samma nivå som övriga kommuner i Sverige.
 
Men även om det var värre förr och även om vi ligger på snittet så vill vi anstränga oss för att vända ökningen i tid. Ett av våra viktigaste övergripande mål är därför att sjukfrånvaron ska minska. Målet är att inte överstiga 20 dagar. Det krävs extra ansträngningar när det gäller våra kvinnor eftersom deras sjukfrånvaro är så mycket högre än männens. 
 
Det pågår redan mycket arbete – Förvaltningarna har fördjupat sina analyser, Kommunhälsan har ökat rehabiliteringsinsatserna för kvinnor i riskzonen och för grupper som redan har hög frånvaro (bl a ett korttidssjukfrånvaroprojekt) och vi har tillsatt en partsgemensam grupp som har till uppgift att analysera vad som kan göras.
 
MEN - Vi måste prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer och arbeta ännu mer hälsofrämjande.
 
Vi vill därför att en Hälsostrategi antas av kommunfullmäktige senast 2016 innehållande fler konkreta åtgärder för att förbättra våra medarbetares hälsa. Fyra exempel: 
 • Bättre internutbildning. Arbete pågår nu inom den centrala personalavdelningen.
 • Ökad spridning av goda kommunala exempel. Personalutskottet har beslutat om utmärkelser för hälsofrämjande arbetsplatser fr o m nästa år.
 • Fler insatser från Kommunhälsan. Vi börjar med att tillskjuta medel till ytterligare en sjuksköterska, 350 000 kr, som ska arbeta både med rehabilitering och med individuell rådgivning. 
 • Bättre organisation. En väsentlig faktor som enligt forskning förbättrar medarbetarnas hälsa är tillgängliga ledare. Vi vet att antalet anställda per chef inom de kvinnodominerade socialförvaltningarna är många fler än på de mansdominerade tekniska förvaltningarna.Vi gör därför en stor satsning på socialförvaltningen!! När hälsostrategin är klar avsätter vi sammanlagt 10,5 milj kr till ökad chefstäthet under 2017-18.

19 september 2015

Svar från föraren

Gläds åt att Dan Sylvebo i lördagens JP skriver att jag gjort allt för att marknadsföra personalpolitiken! Samtidigt är han besviken över att det blev "blockkonsensus". Som svar vill jag fortsätta liknelsen med bilförare:

I personalfrågor sitter Alliansen i Jönköping utan tvekan i förarsätet! Det är vi som bestämmer resmål, programmerar GPS-en och fyller tanken. Men vi låter inte S köra om på innerspår utan vi respekterar dem och bjuder in dem att sitta på passagerarplats och komma med kloka idéer under resans gång. På det viset når vi gemensamt det viktiga målet. Vi kommer säkert bråka om var vi ska fika och vilken väg vi ska köra och alldeles säkert kommer vi ta olika selfies under färden. Men målet, att Jönköping ska bli en ännu attraktivare arbetsgivare, får aldrig riskeras!

Anna Mårtensson (FP), förare

7 september 2015

Attraktiv arbetsgivare - Handlingsprogram 2015-2018

Idag presenterade Alliansen i Personalutskottet kommunens allra första handlingsprogram för att bli en Attraktiv arbetsgivare. Handlingsprogrammet är en konkretisering av kommunprogrammet och består av 20 punkter som är tidsatta och mätbara. Arbetsgivardelen i kommunprogrammet hittar du HÄR!

1. En dialog ska årligen anordnas mellan personalutskottet och kommunens personalchefer med tonvikt på goda exempel inom kommunen.

2. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan ska tas fram senast 2016 (inkl en strategi för kommunens arbetsgivarerbjudande)

3. En kommunikationsplan som säkerställer att Medarbetaridén implementeras på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet ska tas fram under 2015.

4. Medarbetarundersökningarna ska under 2015-16 moderniseras och effektiviseras samt göras möjliga att jämföra med andra kommuner.

5. Individuella chefs- och ledaruppdrag införs på Utbildningsförvaltningen under 2015.

6. Övriga förvaltningar ska uppmuntras att införa individuella chefs- och ledaruppdrag under 2016-2017.

7. Förvaltningarna ska årligen inspireras att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefskap i kommunen.

8. En modell för enkla och flexibla möjligheter för inhämtande av information och kunskap ska tas fram under 2016, såväl inom ramen för chefsutvecklingsinsatser som för övrig personal.

9. Ansvar och befogenheter mellan den centrala personalfunktionen och övriga förvaltningar/bolag ska utvecklas och förtydligas under 2016-17.

10. En förvaltningsövergripande genomgång ska göras årligen av vilka åtgärder som vidtagits för att antalet timanställningar ska minska.

11. En modell med studentmedarbetare ska prövas under mandatperioden.

12. En ny kommunövergripande rekryteringspolicy ska tas fram senast under 2016.

13. Utbildning i Kompetensbaserad rekrytering ur ett likabehandlingsperspektiv ska årligen anordnas för tjänstemän och politiker som jobbar med rekrytering.

14. Alla nya chefer, medarbetare och berörda fackliga företrädare ska årligen få information om Verksamhetsutvecklande lönesättning.

15. Förvaltningarnas nyckelbefattningar ska kartläggas under 2015.

16. En modell för utmärkelse av hälsofrämjande arbetsplatser ska tas fram under 2015.

17. En hälsostrategi ska tas fram senast under 2016.

18. Rökfri eller tobaksfri arbetstid i kommunen ska övervägas under mandatperioden.

19. En förvaltningsöverskridande sammanställning ska årligen göras av hur utvecklingen går när det gäller könsfördelningen av chefsposter.

20. Kommunens samverkan med Högskolan avseende män i förskolan ska intensifieras och andelen män ska följas upp årligen.

Tragisk talarfördelning i fullmäktige

I januari 2010, när jag var kommunfullmäktiges ordförande, bestämde vi i presidiet att undersöka hur många män resp kvinnor som begärde ordet på kommunfullmäktiges sammanträden. Resultatet jämförde vi sedan med könsfördelningen av ledamöterna (då 43 % kvinnor och 57 % män) för att se om det var någon skillnad i de olika könens aktivitet.

I min blogg ett år senare konstaterade jag att siffrorna var nedslående. Det visade sig vara dubbelt så många män som kvinnor som talade och när det gällde kvinnorna var det nästan bara kommunalråden som talade. I mars 2013 uttalade jag mig i JNytt om att vi i kommunen behövde ta reda varför det är fler män än kvinnor som talar och analysera varför.  Jag var övertygad om att goda råd och stöd skulle leda till att fler kvinnor talade i fullmäktige.

I juni 2013 såg jag till att Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag att från och med 2013 årligen redovisa de åtgärder som de vidtagit för ökad jämställdhet. I årets jämställdhetsrapport skrev de att talarstatistiken är en återkommande punkt vid gruppledarträffarna.

Och så idag, helt oväntat, uttalade sig plötsligt kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö om talarstatistiken mitt under pågående sammanträde. Något jag önskat under många år men inte fått politiskt stöd för. Hulusjö informerade kommunfullmäktige vid 15.30-tiden om att enbart 3 kvinnor talat jämfört med 20 män. En tragisk talarfördelning i fullmäktige men ett oerhört efterlängtat statement av fullmäktiges presidium! Ser nu fram emot att presidiet, som de skrev i sin jämställdhetsrapport i våras, ska anordna informationer om hur jämställdheten kan förbättras!

16 augusti 2015

Kirchberger och Jeric - extrem uthållighet ger resultat!

Den 18 oktober 2011 bjöd Christian Kirchberger och Nikolaj Jeric in sig till mitt rum på Rådhuset för att diskutera kommunens intresse för att ordna Ironman. Idag, nästan fyra år senare står det klart att deras dröm blir verklighet. IRONMAN 70.3 kommer arrangeras i Jönköping den 10 juli 2016. Tävlingen i Jönköping blir den fjärde IRONMAN 70.3-tävlingen som arrangeras i Skandinavien efter Århus, Haugesund och Kronborg. Tävlingen arrangeras av IRONMAN i samarbete med Jönköpings kommun och IK Hakarpspojkarna. Nu vet vi att Kirchberger och Jeric inte bara är extremt uthålliga fysiskt utan även psykiskt och att det ger resultat!

9 augusti 2015

Jag nominerar Birgitta Ohlsson som partiledare!

Under morgonens härliga frukost på altanen satte jag kaffet i halsen när jag läste i DN att det är ”tyst från Björklunds motståndare”. Så kan vi inte ha det på landsmötet i ett liberalt parti. Sagt och gjort så mailade jag omgående valberedningen och nominerade Birgitta Ohlsson som ny partiledare. I andra hand nominerade jag henne som första vice partiordförande.

Enligt min uppfattning är det ett lysande tillfälle att byta partiledare nu. Moderaternas och Kristdemokraternas partiledare är nyvalda. Annie ska ha barn och Ebba har precis fått barn. Samtliga borgerliga partiledare sitter i opposition. Med andra ord ges tillfälle för en lång uppvärmningsperiod för en ny partiledare i Folkpartiet.

Diskussionen om partiledare behövs. Vi behöver veta om majoriteten av FP:s ombud ställer sig bakom Jan Björklund eller inte. Vi behöver veta om Birgitta Ohlsson är beredd att axla rollen och om hon har landsmötets stöd eller inte. Om landsmötet inte väljer Birgitta som ordförande så kan man istället välja henne som första vice partiordförande. Då är hon redo den dagen Björklund lämnar sin plats.

Vi behöver svar för att kunna gå vidare. Tystnaden gynnar inte partiet, särskilt inte ett liberalt parti.

30 juli 2015

Höstsommar, kreativitet och försoningssex

Vilken märklig sommar det varit hittills, mest som höst faktiskt. Vår altan ligger öde och övergiven, blöt och full med nedfallna bär och löv. Gräsmattan börjar bli ovårdad men är för blöt för att klippas. Snittblommorna är sönderregnade. Den lilla solbränna man fick i början av semestern har bleknat. Fast det har varit precis lagom varmt för att gå stavgång med mina nya, underbara pumpstavar!

Å andra sidan har jag varit väldigt kreativ den här sommaren! Den serie med kuddfodral som jag designat under semestern finns nu äntligen att köpa på Tyghuset på Barnarpsgatan i Jönköping och fr o m nästa vecka även på Vendeldesign & Galleri i Husby, Uppsala län. Och ett rykande färskt hästporträtt hänger numera hos familjen Hytting på Bashults gård. Här hemma har jag snart dekorerat om alla fönster och fyllt huset med mängder med nya växter!

Under sommaren har jag också skrivit några debattartiklar tillsammans med ett par andra liberala kvinnor - framförallt en artikel i DN om att tillståndskrav skyddar tiggare från utnyttjande och en artikel i SvD om att skärpa lagen avseende barnäktenskap. Som åklagare och pådrivande för en förändrad sexualbrottslagstiftning är jag extra nöjd med att Hovrätten i förra veckan dömde en man som jag åtalat för våldtäkt trots att tingsrätten ansåg att det fanns en teoretisk möjlighet att det var fråga om "försoningssex".
27 juli 2015

Johanna, jag är stolt men inte nöjd!

På begäran ska jag förtydliga min åsikt om Johanna Linders kulturkrönika. När jag skrev mitt svar satt jag i en bil på väg till Göta kanal och därför fick jag fatta mig kort… Låt mig utveckla min ståndpunkt lite mer.

På vilket sätt anser jag att Johanna Linder har fel?

”Få politiker slåss om att få sitta i kulturnämnden – just för att där inte finns några pengar att bestämma över.” Fel. Vi var många som ville ha ansvaret för kulturen.

”Kultur ses inte som en nödvändig service att erbjuda medborgarna.” ”Men därifrån till att betrakta kulturen som lull-lull, vilket är fallet idag, är ett stort misstag.” Fel. Vi skriver i vårt kommunprogram att ”Ett nyskapande, självständigt och aktivt kulturliv ökar kommunens attraktivitet och konkurrenskraft.” och ”Kulturen har ett egenvärde. Den ökar människors initiativförmåga, kreativitet och skaparkraft och bidrar till ett bättre välbefinnande.”

”Vad vi däremot inte fått höra, eftersom ingen har frågat, det är hur nöjda kulturarbetarna är.” Fel. Kommuninvånarna (inkl kulturarbetarna förstås) har, för första gången någonsin, genom en enkät fått möjlighet att påverka utvecklingen av kulturlivet. Förresten, varför är det viktigare vad några Jönköpingsbor tycker än att medborgarnas betyg på kulturen i Jönköping, enligt SCB, under två av de senaste fyra åren varit väsentligt högre än tidigare? Dessutom högre betyg än genomsnittligt i de 133 kommuner som genomfört enkäten och högre än snittet i jämnstora kommuner!

”…kommun och region inte vill satsa på kultur…” Fel. Bara under åren 2008-2013 budgeterade kommunen för kulturinvesteringar med 200 milj kr. Det nya kommunprogrammet kommer innebära mycket stora satsningar på kulturen.

”…men som nöjer oss med att vara kulturens egen tummetott-stad.” Fel. I kommunprogrammet skriver vi att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och utvecklas med det långsiktiga målet att bli Smålands ledande kulturcentrum. Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska fortsätta öka.

På vilket sätt har hon rätt?

Vi är medvetna om att vi lägger mindre pengar på kultur per invånare än många andra kommuner. Så har det dessvärre varit under en längre tid. Men vi har haft en ansträngd ekonomi under de åren jag haft ansvar för kulturen och trots detta var kulturbudgeten för 2014-16 den bredaste kultursatsningen någonsin i vår kommun.

Att det är svårt att få näringslivet att våga satsa på kulturen. Vi har haft svårt att sätta fingret på varför men jag tror bland annat att det handlar om en entreprenörskultur där kultur inte anses vara lika lönsamt som annat entreprenörskap.

Jag är stolt men inte nöjd med vad vi åstadkom inom kulturen under förra mandatperioden. Jag är också oerhört stolt över våra ambitioner för kommande mandatperiod – med det långsiktiga målet att bli Smålands ledande kulturcentrum. Trots att jag vet att alla Jönköpingsbor ändå inte kommer vara nöjda…

26 juli 2015

Det är lättare att skriva krönikor än att ta ansvar för en hel kommun

Johanna Linder har fel, jag hade GÄRNA fortsatt som ansvarig för kulturen! Nedan kan ni läsa vad som gjordes under förra mandatperioden, vad Alliansen vill göra den kommande mandatperioden och hur nöjda Jönköpingsborna faktiskt är. Johanna Linder är uppenbarligen inte nöjd och det respekterar jag. Men det är lättare att skriva krönikor än att ta ansvar för en hel kommun.

Läs gärna dessa blogginlägg:

http://www.jkpglive.se/blogginlagg/tack-for-kulturbetyget/

http://www.jkpglive.se/blogginlagg/hur-vill-alliansen-jonkoping-utveckla-kulturen/

Ur min mandatrapport för perioden 2011-14, i kursiverad stil:

Vad har hänt?

MÅL. En ny kultur- och biblioteksplan har antagits. En utvecklingsplan för Smedbyn och en aktivitetsstrategi för kulturvitalisering av stadskärnan är klara. Arbete med en handlingsplan för kulturella kreativa näringar pågår.
INFRASTRUKTUR. Länsmuseet och Huskvarna teater har renoverats. Kulturskolan har fått nya lokaler. Medel har avsatts för en satsning på Huskvarna bibliotek, ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum), Kulturhuset, en ny godsmottagning till Länsmuseet och en ny bokbuss. En ny kulturchef och en ny allmänkulturchef har anställts. Beslut har tagits om ny organisation av Kulturhuset, nya regler för bidrag till studieförbunden och riktlinjer för kulturnämndens hantering av konst. Nytt avtal har slutits mellan Länsmuseet och Jönköpings Läns Konstförening och arbete pågår för förnyande av avtalet med Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
KUNSKAP. En förförstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella och kreativa näringar har gjorts och en fördjupad förstudie om detta är nu på gång. En förstudie om kulturarvssamverkan i Jönköpings län har gjorts. En studie om olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess omgivning pågår. Kommuninvånarna har genom en enkät fått möjlighet att påverka utvecklingen av kulturlivet.
HÖJD. Länsmuseet har klimat- och säkerhetsanpassats för att kunna ta emot värdefulla objekt. Budgeten för utsmyckning har ökat. En internationell gästateljé har inrättats i Smedbyn. En fristadsförfattare har tagits emot. Ett projekt kallat ”Konsthall på väg” har startat. Digitalisering av Jönköpings teater pågår så att bl a livesändningar av opera ska kunna sändas.
BREDD. Kulturbudgeten för 2014-16 var den bredaste kultursatsningen någonsin i vår kommun. Skapande skola-projekt har nått tusentals elever i grundskolan. Kultur på recept har införts. Utveckling av kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort pågår.

Vilka utmaningar ser jag framöver?

BILDEN. Bilden av kulturlivet här behöver förändras, såväl vår egen som andras.
SAMVERKAN. Samverkan behöver öka med kommunens invånare, ikulturinstitutionerna, den ideella sektorn och näringslivet.
NÖJDHET. Kommuninvånarnas nöjdhet med kulturen ska öka.
VISION. Det behövs en kulturvision för Jönköpings kommun.

23 juli 2015

Tacksamhet som lugnar

Sitter i en taxi på väg hem från Alvesta. Tåget krånglade på vägen från Skåne så vi missade anslutningen i Hässleholm. Bara några minuter efter att vi ankommit dit så får jag telefonsamtal från Öresundståg att man bokat in mig på ett tåg till Alvesta istället en halvtimme senare. Jag passar då på att köpa lite gott att äta och ett par trevliga tidningar. Medan jag väntar på tåget och gläds åt kvällssol och ljumma vindar får jag sedan besked om att man ordnat en taxi till mig från Alvesta och ända hem till min bostad. Sammanlagt bara en dryg timmes försening.

Jag har nog aldrig varit med om så god service vid en tågförsening! Bestämmer mig för att inte alls förbereda ett möte under tågresan, som jag hade planerat, utan bara läsa tidningar och njuta av mina goda kolor. Och så nu, under taxiresan, ger förseningen och den oväntade servicen mig något att blogga om. Blir en bra hemresa trots allt. Efter att ha varit i Skåne på min äldsta mosters begravning och efter besked om att min partikollega Nils-Erik Davelid hastigt avlidit är det svårt att stressa upp sig över vardagliga problem. Min tacksamhet över det liv jag har fyller mig med ett starkt och beskyddande lugn.
19 juli 2015

Vi diskare diskrimineras i Sverige!

På TV sänds mängder av matprogram. Många nya kokböcker ges ut hela tiden. Tydligen kan folk inte få nog av matlagningstävlingar och läskande bilder eller program med fantastisk mat. Men tillåt mig att komma med ett normkritiskt perspektiv - vem tar egentligen hand om disken? Och NÄR får vi äntligen se en tävling i diskning? En man sa till mig häromdagen att det ju finns diskmaskin nuförtiden. Men, hallå, det säger bara den som uppenbarligen inte brukar diska...Jag är gift med en man som älskar att laga mat och som är väldigt duktig på det. Själv tar jag hand om disken, och jag är stolt över det! Jag är duktig på att diska! Jag kan packa en diskmaskin på ett enastående sätt och se till att diskbänken är ren och glänsande efteråt. En talang som jag ärvt av min far. Men som diskare känner jag mig diskriminerad i samhället, osynliggjord. Inte ett enda matlagningsprogram antyder ens att det finns disk att ta hand om och aldrig blir någon diskare namngiven. Inga böcker om diskningens ädla konst ges ut. Finns det någon därute som är beredd att ta stafettpinnen?18 juli 2015

Dålig idé av JP

Läser i Jönköpingspostens ledare idag att man tycker att det vore en bra idé att upprätta kommunalt finansierade campingplatser dit kommunen kan hänvisa migranter. Det tycker jag var en ovanligt dålig idé. Kan inte tänka mig att det är Dan Sylvebo som skrivit denna ledare, eller att han som politisk redaktör ställer sig bakom idén. Kommuner ska inte driva campingplatser. Kommuner ska verkligen inte konkurrera med företagare som kämpar för att få sin verksamhet att bli lönsam året runt. Kommuner ska definitivt inte bygga upp organisationer med enda syfte att underlätta en så destruktiv verksamhet som tiggeri.

Organisationen Svenskt Näringsliv är tydlig - "När offentlig sektor träder över gränsen och börjar göra det företag kan utföra, snedvrids konkurrensen. Ännu värre blir det ifall deras verksamhet subventioneras med skattepengar." Exakt min uppfattning också som liberal. Innebär då JP:s ledare att tidningen har en motsatt uppfattning? Jag har förstått att Dan Sylvebo har semester men tidningens ställning som borgerlig kan väl inte stå och falla med honom? Menar JP att ändamålet helgar medlen? I så fall har vi motsatt uppfattning även i den frågan för jag anser inte att kommuner ska vidta åtgärder som bidrar till att fler söker sig hit för att tigga eller som på annat sätt håller människor kvar i tiggeriets misär.

17 juli 2015

Barnahus - från vision till verklighet

Den här veckan har jag för första gången haft huvudansvaret för åklagarkammarens medverkan i Barnahuset. Det innebär att man på måndagen träffas på Barnahuset tillsammans med samordnare från Barnahuset, polis, socialsekreterare, barnläkare, och representant från barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen för att gå igenom aktuella barnärenden. Ibland är polisen (t ex från Eksjö eller Värnamo) eller socialförvaltningen uppkopplade per telefon.

Tillsammans diskuterar man hur man kan agera för barnets bästa. Oftast har man en polisanmälan att utgå ifrån men inte alltid. Man drar nytta av varandras kunskap och kompetens och planerar bland annat in barnförhör som ska hållas. Vid de barnförhören kallas i princip samma myndigheter tillbaka till Barnahuset men då kan även barnets målsägandebiträde/särskilda företrädare och ibland den misstänktes offentlige försvarare vara med. Medan polisen håller barnförhören sitter de andra i ett rum bredvid och ser och lyssnar på förhöret. Ibland läkarundersöks barnet efteråt. Efteråt diskuterar man vad varje myndighet planerar att göra för barnets bästa.

Känner mig onekligen otroligt stolt över att Folkpartiet i båda kommunprogrammen under perioden 2006-2014 fick med att Jönköpings kommun skulle vara pådrivande för att få till stånd ett Barnahus i samverkan med berörda myndigheter och landstinget. Från och med maj 2014 har visionen äntligen blivit verklighet. Jag är tacksam både över att ha fått vara med om att sätta visionen och över att få vara en del av verkligheten!


Trivs ni bättre här?

Kära läsare!

Jag har noterat att fler av er kommer till den här bloggen än till min blogg på JkpgLive. Vad kan det bero på? Trivs ni bättre här? Är blogginläggen mer lättlästa eller trevligare presenterade här? Vore ytterst tacksam för era synpunkter - här eller via mail på Anna.martensson@folkpartiet.se.

Med vänlig hälsning,

Anna

7 juni 2015

Min nya blogg!

Från och med den 21 maj 2015 bloggar jag på Jkpg Live.
Klicka HÄR så kommer du direkt till min nya blogg!
Välkommen!!


7 maj 2015

Samarbete med SD?

Ska man samarbeta med SD? Några moderater har sagt att de vill det. Intressant fråga. Särskilt för ett numera litet och perifert parti som Folkpartiet. I Jönköping är SD dubbelt så stora som FP, ett faktum som det är klädsamt att visa respekt inför. Personligen anser jag inte att vi ska ha något organiserat samarbete med SD, pga deras främlingsfientlighet, MEN - att låta bli att driva frågor för att undvika att de går igenom med stöd av SD är ju helt absurt. Det viktigaste kan ju inte vara VEM som röstar i kommunfullmäktige utan VAD man röstar på. Under fikarasterna i samband med kommunstyrelsen är det inte många som sitter bredvid Sverigedemokraterna. Oftast jag. Men min man och jag har ju varit hemma hos Staffan Eklöf och hans familj när våra barn var små, innan vi båda blev politiker. Hans fru och jag har gått i samma skola. Under en tid umgicks våra äldsta söner. Både Staffan och min man arbetar på Jordbruksverket. Om jag och Staffan tycker likadant i en fråga, ska inte jag kunna driva den i fullmäktige för att undvika att få stöd av honom? De flesta Jönköpingsbor är emot främlingsfientlighet och främlingsfientliga förslag ska liberaler med full kraft bekämpa. Men som liberal kan jag inte acceptera att inte driva liberala frågor bara för att Sverigedemokrater någon gång tycker likadant.

30 april 2015

Många roliga saker!

Just nu händer det många roliga saker!

Idag har jag lånat ut två tavlor som kommer visas på John Bauer Hotel framöver! I måndags var avtalet klart med ett annat hotell i stan om inköp av mina specialdesignade akustiktavlor, räknar med att de hängs upp inom ett par veckor.

Igår blev jag väldigt fint avtackade av Arkivförbundet med vackra blommor och en specialgjord tavla med foton från mina invigningstal av Arkivens dag. Särskilt stolt är jag över att ha ökat antalet medlemmar i förbundet från 17 till 24. Numera är alla kommuner i länet med!

I söndags bestämde jag mig för att försöka värva en medlem till Folkpartiet varje månad. I Folkpartiets Länsförbund har jag förutom AU-ordförande också blivit ansvarig för en strategigrupp för medlemsvärvning. Idag blev min första värvning klar!

Det är nu också klart att jag kommer blogga på en helt ny, oerhört spännande arena framöver. Håll ögonen öppna! Räknar då med att blogga mer eller mindre dagligen och med ett spetsigare innehåll än idag!

Idag fyller äldste sonen 20 år! Är så nöjd med att han kommit in på den utbildning han ville, att han fått ett så fint rum, att han har arbetat sig till en god ekonomi och att han har omtänksamma vänner. Yngste sonen skrev en underbar födelsedagshälsning till honom. Måste ha gjort en hel del rätt som mamma!


18 april 2015

Basecamp 2015 - Politiken

Äntligen har min politiska plattform för 2015 blivit klar!!
 • Ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ledningsutskottet 
 • Ordförande i personalutskottet
 • Ledamot i Liberala kvinnors centralstyrelse och dess rättspolitiska talesperson
 • Ledamot i Liberala kvinnor i Jönköpings läns styrelse
 • Ledamot i Folkpartiet i Jönköpings länsförbunds styrelse och ordförande i dess arbetsutskott
 • Medlem i Folkpartiets nationella ide- och rådgivargrupp om kultur- och idrottspolitik
 • Deltagare i Uppdrag hela landet - Folkpartiets nationella, strategiska satsning för att stärka Folkpartiet lokalt i länen
Nu känner jag äntligen att jag har alla de möjligheter jag behöver och kan önska mig för att göra allt jag kan för ett liberalare samhälle och en liberalare framtid!! Jag har bland annat fått vara med och skriva både kommunprogrammet för Jönköpings kommun och Liberala kvinnors nationella valplattform. Siktet mot 2018 har bästa tänkbara fokus!!

Undrar du vad jag menar med Basecamp? Läs mitt blogginlägg den 17 mars!

28 mars 2015

Färganalys - personlig och politiskI måndags var jag på färganalys hos stylisten Anna Nilsson, en himla gullig tjej som jag träffat genom Qoola Qvinnor. Anna har en hemsida, www.stylinganna.se, och ett showroom på Myntgatan. Eftersom jag var på väg att ändra hårfärg fick jag utöver en vit rock också på mig en vit huva som dolde håret. Genom ett tiotal omsorgsfulla jämförelser mellan fyra olika nyanser av samma färg, kunde Anna till sist sluta sig till att jag passar bäst i kalla färger. Det hade jag inte alls tänkt mig. Men när hon sedan dessutom la en make-up på mig i kalla färger blev det mycket tydligt. Jag blev väldigt väl omhändertagen under ca två timmar och kände mig lätt omtumlad efteråt. Väl hemma igen öppnade jag min garderob och kunde konstatera att jag inte såg särskilt många kalla färger där...Men med fullt förtroende för Anna bestämde jag mig för att redan dagen efter, med hjälp av den färgkarta jag fick med mig, köpa några kompletterande plagg i kalla färger. Blev otroligt lyckat! Har nu börjat ta tag i min garderob. Visade sig att det faktiskt fanns många plagg i klädsamma färger men jag hade inte tänkt på att de var kalla. En del plagg hade jag hängt undan för säsongen och flera plagg hade jag nästan glömt bort att jag hade. För mig blev färganalysen upplysande och inspirerande. Ser redan fram emot kommande möten med Anna då det är dags för stilanalys och garderobsrensning.


Kan förstås inte låta bli att dra parallellen till politisk förnyelse. Även här krävs det mod, nya inspel och strategiskt arbete. Förra helgen tog jag därför, med hjälp av min pappa, fram en modell för att hitta den röda tråden i Folkpartiets lokala politik i Jönköping. Jag och Jakob Olofsgård ska nu tillsammans försöka få fram ett underlag för den politiska diskussion som förhoppningsvis kan leda fram till en tydlig lokal ideologi. En bas där det är tydligt vilken nyans som är FP:s och utifrån vilken färgkarta vi vill arbeta. Där det viktiga är att bestämma vilka "plagg" vi vill framhäva, vilka plagg väljarna föredrar, vilka plagg vi bör göra oss av med, vilka kompletteringar vi behöver och hur vi vill ha vår garderob framöver.17 mars 2015

Basecamp 2015


Jag har haft oerhört svårt att hitta rätt fokus för 2015. Utan tema eller röd tråd har jag svårt att finna mig tillrätta i livet, svårt att hitta engagemanget och drivet. Så i söndags, äntligen, efter ett långt samtal med min pappa, insåg jag att mitt tema för 2015 är Basecamp!! Ett basläger där jag helt enkelt inväntar nästa stora utmaning. Under denna väntan passar jag på att stärka mig på bästa tänkbara sätt. Men hela tiden med beredskap för att omständigheterna plötsligt kan bli så gynnsamma att utmaningen kan börja! Fördelen med ett basläger är att man lever i nuet.

I mitt mentala basläger fokuserar jag på fem saker - kroppen, politiken, juridiken, företaget och familjen. I stort sett varje sak jag gör, eller varje beslut jag tar, ska anpassas efter årets tema och följa min personliga röda tråd. Så, när beslutet nu var taget, blev det lätt att ta nästa steg. Jag började med att fokusera på kroppen. I söndags gav jag mig ut och löptränade. Igår köpte jag nytt träningskort på Friskis & Svettis och började träna på gym igen. Idag köpte jag nya joggingskor. Imorgon är det dags för dansträning. Känns väldigt, väldigt bra!9 mars 2015

Ställtid

Har inte haft någon lust att blogga på länge. Känns som om jag har haft ett oändligt behov av sömn och ställtid. Börjar nu äntligen hitta balansen. Börjar emellertid misstänka att jag har en lindrig 50-årskris :)

Fr o m den 1 april kommer relationsvåld lottas på min åklagarrotel. Har börjat så smått med en huvudförhandling i ett häktat mål. Det är verkligen befriande att få vara specialist igen och få uppskattning från målsägande, advokater och domare.

Politiskt har jag arbetat intensivt med Liberala kvinnors politiska plattform och Alliansens nya kommunprogram. Det är en otrolig kick som politiker att få vara med och bestämma vad en hel kommun och ett kvinnoförbund ska fokusera på framöver!

Har äntligen kommit igång med löpningen igen! De senaste månaderna har jag inte haft någon lust att träna, utöver lite dans och så slalom på sportlovet, men nu börjar lusten spira. Gläds också åt de bästa diabetesvärdena på tre år.

Även kreativiteten börjar arta sig. Snart är mina akustiktavlor uppe på hotellet och så har jag sålt flera egendesignade kuddar. Deltar som mannekäng på Rädda barnens modevisning på onsdag och har fått äran att bli en av stylisten Anna Nilssons ambassadörer.

Jag skriver regelbundet på Facebook, Twitter och Instagram och kommer framöver blogga betydligt oftare än den senaste tiden!

2 februari 2015

Börjar få struktur på 2015!

Verkligen dags för ett nytt blogginlägg! Håller som bäst på att forma en struktur inför det fortsatta året:

Arbetet:  Ca femton dagar i månaden arbetar jag som åklagare. Trivs riktigt bra på mitt nygamla arbete. Minns mycket mer än jag trodde och har börjat lära känna flera nya kollegor! Mitt rum är väldigt fint och dessutom är det roligt att gå i rätten igen!

Politiken: Ca fem dagar i månaden arbetar jag i Rådhuset. Personalutskottets verksamhet har börjat komma igång. Ska börja fila på personalfrågorna i vårt kommande kommunprogram. Ägnade helgen åt att uppdatera avsnittet om våld mot kvinnor i Liberala kvinnors valmanifest.

Företaget: Det börjar röra på sig. Min design av akustiktavlor till ett Jönköpingsföretag är snart klar så snart får ni veta vilket företag det är! Har också börjar sälja egendesignade kuddar. Se mer på www.liberanna.se.

Familjen: Äldste sonen har precis flyttat hemifrån och börjat på universitet. Min man har börjat sjunga hos Åke Persson! Nästa vecka blir det skidresa med mannen och yngste sonen till Frankrike. Tyvärr inget HalvVasan i år.

Utmaningar: Mitt första Mensa-test gick inte så bra, var inte tillräckligt snabb, men jag gör ett nytt försök den 23 feb! Danslektionerna har börjat. Istället för dansimprovisation hamnade jag på en fortsättningskurs med reggaeton, tufft men med en härlig danslärare!

16 januari 2015

Dags för FP att dricka sockerdricka!

FP behöver förnyas, det är uppenbart.

MINDRE STORSTADSFOKUS
Det måste bli mindre fokus på storstäderna. FP måste bli bättre på att fånga upp företrädare och frågor utanför Stockholm. På nationell nivå måste FP satsa på norra Sverige. Jag personligen kommer bl a vara aktiv på ett helt annat sätt utanför Jönköping.

MER FRIHET OCH ANSVAR
FP ska förstås fortsätta att driva sina hjärtefrågor men det är ytterst viktigt att vi lyfter andra frågor. Fem frågor vill jag lyfta särskilt.

Två frihetsfrågor: FP borde arbeta för att
 • Öka friheten för funktionsnedsatta. Ge Försäkringskassan mer resurser och nya, humanistiska direktiv.
 • Skydda religionsfriheten i Sverige. 
Tre ansvarsfrågor: FP borde
 • Ta tydligare ansvar för miljön. FP har mycket stor kompetens, såväl lokalt som nationellt. 
 • Driva äldrefrågor. Alltifrån ekonomi till övergrepp. 
 • Öka anslaget till kulturen utanför Stockholm. Bl a stimulera en bredd av utbildningar inom kultursektorn. Nationellt stimulera gamingindustrin. Nå även de med mindre ekonomiska resurser.
HÖGRE I TAK
Det måste bli högre i tak i partiet och i Alliansen. FP måste frigöra sig nationellt, nu när vi är i opposition. Själv vill jag ha en kreativ och öppen diskussion lokalt om hur vi kan förbättra våra arbetsformer och politik för att kunna växa.

FRÄSCHA FÖRETRÄDARE
FP ska vara väldigt tacksamt för både tidigare och nuvarande företrädare och all den tid de lagt ned på politiken. Men vi måste också släppa fram nya. Där tycker jag att FP både lokalt och i länet är duktiga. I kommunfullmäktige gruppen är hälften av ledamöterna nya, två är under 35 år och dessutom är gruppen helt jämställd. Det är sämre ställt med föryngringen på nationell nivå. Jag är övertygad om att vi måste byta partiledare och lyfta fram nya företrädare för att locka väljare. Personligen kommer jag inte vara kvar i kommunpolitiken nästa mandatperiod utan då överlämna till nya, friska krafter.Jag kommer därför ägna denna mandatperiod åt att förbereda dessa personer på bästa tänkbara sätt. 

SOCKERDRICKA
Nu är det dags för FP att dricka sockerdricka! Lyssna på radiointervjun med mig: här!


6 januari 2015

Förnyelse och humor

Sista dagen på julledigheten. Imorgon börjar 2015 på allvar, känns faktiskt lite pirrigt. Förnyelse är ju bara förnamnet :) Nygammalt jobb, nytt politiskt uppdrag och ny fritidssyssla i form av dansträning. Planerar också att göra en ny kraftsamling på mitt företag, om inte annat för att sälja ut mitt lager som börjar bli alldeles för stort. Som jag skrivit förut - genuin förnyelse är krävande och delvis smärtsam men jag är beredd att ge järnet! Som nyårslöfte har jag dessutom bestämt mig för att odla min humor! En gång föreslog man att jag borde bli stand up-komiker men det är kanske inte den sidan ni sett mest av mig de senaste åren :)


2 januari 2015

2014 och 2015


                                                                   
Under nyårsafton tog jag mig tid att sammanställa ca ett dussin av de utmaningar jag varit med om under året (utöver politiken). Kanske borde nästa års utmaning vara att inte utmana mig själv? Nej då, jag skämtar bara :)
 • Designat akustiktavlor till Stockholm Furniture & Light fair
 • Deltagit i ett mentorprogram för företagare
 • Tränat hästhoppning
 • Sjungit opera offentligt och sjungit i radio
 • Åkt HalvVasan
 • Varit moderator på Spira
 • Gjort djurporträtt
 • Sänt Podcast
 • Gjort barnboksillustrationer
 • Deltagit i en internationell konstutställning i Wien
 • Färgat håret rött och köpt färgstarka glasögon
 • Fått ett designuppdrag av ett företag i Jönköping
 • Plus en hemlig utmaning
Nu har det nya året börjat. Jag har slutat som kommunalråd och om en vecka börjar jag arbeta som relationsvåldsspecialist igen. Men jag kommer också sitta i kommunledningen (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ledningsutskottet) samt vara ordförande i personalutskottet. Utöver politiken ser jag fram emot ett år med bl a följande i någorlunda kronologisk ordning:
 • Designuppdrag åt offentliga lokaler
 • Äldste sonen fyller 20, flyttar hemifrån och börjar studera på universitet
 • Kurs i dansimprovisation under våren
 • Skidresa till Frankrike
 • Äldsta brorsdottern tar studenten
 • Yngste sonen blir 18 och börjar övningsköra
 • Jag fyller 50

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...