17 juli 2015

Barnahus - från vision till verklighet

Den här veckan har jag för första gången haft huvudansvaret för åklagarkammarens medverkan i Barnahuset. Det innebär att man på måndagen träffas på Barnahuset tillsammans med samordnare från Barnahuset, polis, socialsekreterare, barnläkare, och representant från barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen för att gå igenom aktuella barnärenden. Ibland är polisen (t ex från Eksjö eller Värnamo) eller socialförvaltningen uppkopplade per telefon.

Tillsammans diskuterar man hur man kan agera för barnets bästa. Oftast har man en polisanmälan att utgå ifrån men inte alltid. Man drar nytta av varandras kunskap och kompetens och planerar bland annat in barnförhör som ska hållas. Vid de barnförhören kallas i princip samma myndigheter tillbaka till Barnahuset men då kan även barnets målsägandebiträde/särskilda företrädare och ibland den misstänktes offentlige försvarare vara med. Medan polisen håller barnförhören sitter de andra i ett rum bredvid och ser och lyssnar på förhöret. Ibland läkarundersöks barnet efteråt. Efteråt diskuterar man vad varje myndighet planerar att göra för barnets bästa.

Känner mig onekligen otroligt stolt över att Folkpartiet i båda kommunprogrammen under perioden 2006-2014 fick med att Jönköpings kommun skulle vara pådrivande för att få till stånd ett Barnahus i samverkan med berörda myndigheter och landstinget. Från och med maj 2014 har visionen äntligen blivit verklighet. Jag är tacksam både över att ha fått vara med om att sätta visionen och över att få vara en del av verkligheten!


The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...