18 juli 2015

Dålig idé av JP

Läser i Jönköpingspostens ledare idag att man tycker att det vore en bra idé att upprätta kommunalt finansierade campingplatser dit kommunen kan hänvisa migranter. Det tycker jag var en ovanligt dålig idé. Kan inte tänka mig att det är Dan Sylvebo som skrivit denna ledare, eller att han som politisk redaktör ställer sig bakom idén. Kommuner ska inte driva campingplatser. Kommuner ska verkligen inte konkurrera med företagare som kämpar för att få sin verksamhet att bli lönsam året runt. Kommuner ska definitivt inte bygga upp organisationer med enda syfte att underlätta en så destruktiv verksamhet som tiggeri.

Organisationen Svenskt Näringsliv är tydlig - "När offentlig sektor träder över gränsen och börjar göra det företag kan utföra, snedvrids konkurrensen. Ännu värre blir det ifall deras verksamhet subventioneras med skattepengar." Exakt min uppfattning också som liberal. Innebär då JP:s ledare att tidningen har en motsatt uppfattning? Jag har förstått att Dan Sylvebo har semester men tidningens ställning som borgerlig kan väl inte stå och falla med honom? Menar JP att ändamålet helgar medlen? I så fall har vi motsatt uppfattning även i den frågan för jag anser inte att kommuner ska vidta åtgärder som bidrar till att fler söker sig hit för att tigga eller som på annat sätt håller människor kvar i tiggeriets misär.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...