26 juli 2015

Det är lättare att skriva krönikor än att ta ansvar för en hel kommun

Johanna Linder har fel, jag hade GÄRNA fortsatt som ansvarig för kulturen! Nedan kan ni läsa vad som gjordes under förra mandatperioden, vad Alliansen vill göra den kommande mandatperioden och hur nöjda Jönköpingsborna faktiskt är. Johanna Linder är uppenbarligen inte nöjd och det respekterar jag. Men det är lättare att skriva krönikor än att ta ansvar för en hel kommun.

Läs gärna dessa blogginlägg:

http://www.jkpglive.se/blogginlagg/tack-for-kulturbetyget/

http://www.jkpglive.se/blogginlagg/hur-vill-alliansen-jonkoping-utveckla-kulturen/

Ur min mandatrapport för perioden 2011-14, i kursiverad stil:

Vad har hänt?

MÅL. En ny kultur- och biblioteksplan har antagits. En utvecklingsplan för Smedbyn och en aktivitetsstrategi för kulturvitalisering av stadskärnan är klara. Arbete med en handlingsplan för kulturella kreativa näringar pågår.
INFRASTRUKTUR. Länsmuseet och Huskvarna teater har renoverats. Kulturskolan har fått nya lokaler. Medel har avsatts för en satsning på Huskvarna bibliotek, ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum), Kulturhuset, en ny godsmottagning till Länsmuseet och en ny bokbuss. En ny kulturchef och en ny allmänkulturchef har anställts. Beslut har tagits om ny organisation av Kulturhuset, nya regler för bidrag till studieförbunden och riktlinjer för kulturnämndens hantering av konst. Nytt avtal har slutits mellan Länsmuseet och Jönköpings Läns Konstförening och arbete pågår för förnyande av avtalet med Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
KUNSKAP. En förförstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella och kreativa näringar har gjorts och en fördjupad förstudie om detta är nu på gång. En förstudie om kulturarvssamverkan i Jönköpings län har gjorts. En studie om olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess omgivning pågår. Kommuninvånarna har genom en enkät fått möjlighet att påverka utvecklingen av kulturlivet.
HÖJD. Länsmuseet har klimat- och säkerhetsanpassats för att kunna ta emot värdefulla objekt. Budgeten för utsmyckning har ökat. En internationell gästateljé har inrättats i Smedbyn. En fristadsförfattare har tagits emot. Ett projekt kallat ”Konsthall på väg” har startat. Digitalisering av Jönköpings teater pågår så att bl a livesändningar av opera ska kunna sändas.
BREDD. Kulturbudgeten för 2014-16 var den bredaste kultursatsningen någonsin i vår kommun. Skapande skola-projekt har nått tusentals elever i grundskolan. Kultur på recept har införts. Utveckling av kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort pågår.

Vilka utmaningar ser jag framöver?

BILDEN. Bilden av kulturlivet här behöver förändras, såväl vår egen som andras.
SAMVERKAN. Samverkan behöver öka med kommunens invånare, ikulturinstitutionerna, den ideella sektorn och näringslivet.
NÖJDHET. Kommuninvånarnas nöjdhet med kulturen ska öka.
VISION. Det behövs en kulturvision för Jönköpings kommun.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...