27 juli 2015

Johanna, jag är stolt men inte nöjd!

På begäran ska jag förtydliga min åsikt om Johanna Linders kulturkrönika. När jag skrev mitt svar satt jag i en bil på väg till Göta kanal och därför fick jag fatta mig kort… Låt mig utveckla min ståndpunkt lite mer.

På vilket sätt anser jag att Johanna Linder har fel?

”Få politiker slåss om att få sitta i kulturnämnden – just för att där inte finns några pengar att bestämma över.” Fel. Vi var många som ville ha ansvaret för kulturen.

”Kultur ses inte som en nödvändig service att erbjuda medborgarna.” ”Men därifrån till att betrakta kulturen som lull-lull, vilket är fallet idag, är ett stort misstag.” Fel. Vi skriver i vårt kommunprogram att ”Ett nyskapande, självständigt och aktivt kulturliv ökar kommunens attraktivitet och konkurrenskraft.” och ”Kulturen har ett egenvärde. Den ökar människors initiativförmåga, kreativitet och skaparkraft och bidrar till ett bättre välbefinnande.”

”Vad vi däremot inte fått höra, eftersom ingen har frågat, det är hur nöjda kulturarbetarna är.” Fel. Kommuninvånarna (inkl kulturarbetarna förstås) har, för första gången någonsin, genom en enkät fått möjlighet att påverka utvecklingen av kulturlivet. Förresten, varför är det viktigare vad några Jönköpingsbor tycker än att medborgarnas betyg på kulturen i Jönköping, enligt SCB, under två av de senaste fyra åren varit väsentligt högre än tidigare? Dessutom högre betyg än genomsnittligt i de 133 kommuner som genomfört enkäten och högre än snittet i jämnstora kommuner!

”…kommun och region inte vill satsa på kultur…” Fel. Bara under åren 2008-2013 budgeterade kommunen för kulturinvesteringar med 200 milj kr. Det nya kommunprogrammet kommer innebära mycket stora satsningar på kulturen.

”…men som nöjer oss med att vara kulturens egen tummetott-stad.” Fel. I kommunprogrammet skriver vi att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och utvecklas med det långsiktiga målet att bli Smålands ledande kulturcentrum. Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska fortsätta öka.

På vilket sätt har hon rätt?

Vi är medvetna om att vi lägger mindre pengar på kultur per invånare än många andra kommuner. Så har det dessvärre varit under en längre tid. Men vi har haft en ansträngd ekonomi under de åren jag haft ansvar för kulturen och trots detta var kulturbudgeten för 2014-16 den bredaste kultursatsningen någonsin i vår kommun.

Att det är svårt att få näringslivet att våga satsa på kulturen. Vi har haft svårt att sätta fingret på varför men jag tror bland annat att det handlar om en entreprenörskultur där kultur inte anses vara lika lönsamt som annat entreprenörskap.

Jag är stolt men inte nöjd med vad vi åstadkom inom kulturen under förra mandatperioden. Jag är också oerhört stolt över våra ambitioner för kommande mandatperiod – med det långsiktiga målet att bli Smålands ledande kulturcentrum. Trots att jag vet att alla Jönköpingsbor ändå inte kommer vara nöjda…

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...