7 september 2015

Tragisk talarfördelning i fullmäktige

I januari 2010, när jag var kommunfullmäktiges ordförande, bestämde vi i presidiet att undersöka hur många män resp kvinnor som begärde ordet på kommunfullmäktiges sammanträden. Resultatet jämförde vi sedan med könsfördelningen av ledamöterna (då 43 % kvinnor och 57 % män) för att se om det var någon skillnad i de olika könens aktivitet.

I min blogg ett år senare konstaterade jag att siffrorna var nedslående. Det visade sig vara dubbelt så många män som kvinnor som talade och när det gällde kvinnorna var det nästan bara kommunalråden som talade. I mars 2013 uttalade jag mig i JNytt om att vi i kommunen behövde ta reda varför det är fler män än kvinnor som talar och analysera varför.  Jag var övertygad om att goda råd och stöd skulle leda till att fler kvinnor talade i fullmäktige.

I juni 2013 såg jag till att Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag att från och med 2013 årligen redovisa de åtgärder som de vidtagit för ökad jämställdhet. I årets jämställdhetsrapport skrev de att talarstatistiken är en återkommande punkt vid gruppledarträffarna.

Och så idag, helt oväntat, uttalade sig plötsligt kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö om talarstatistiken mitt under pågående sammanträde. Något jag önskat under många år men inte fått politiskt stöd för. Hulusjö informerade kommunfullmäktige vid 15.30-tiden om att enbart 3 kvinnor talat jämfört med 20 män. En tragisk talarfördelning i fullmäktige men ett oerhört efterlängtat statement av fullmäktiges presidium! Ser nu fram emot att presidiet, som de skrev i sin jämställdhetsrapport i våras, ska anordna informationer om hur jämställdheten kan förbättras!

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...