24 december 2015

Sylvebos julklapp

Dan Sylvebos lysande julaftonsledare om problematiken kring Axamoavtalen borde läsas av alla som avser att ta beslut i frågan. Jag vill samtidigt passa på att skicka med en problematik som bekymrat mig en längre tid, nämligen juridikens ställning i den kommunala verksamheten. Som både jurist och politiker har jag gång på gång fått höra att det är politikerna som bestämmer, inte juristerna. Men det är ju en sanning med modifikation. Visst är det politikerna som sätter visionerna och fattar besluten men även politiker måste respektera lagar, rättspraxis och ingångna avtal. Något som Sylvebo, både jurist och journalist, verkligen sätter fingret på. Man kan onekligen fundera på om politikerna lyssnat tillräckligt på juristerna i det här ärendet.

Under mina år som politiker har jag noterat en väldigt hög personalomsättning bland de kommunanställda juristerna. En omständighet som jag tror hänger ihop med politikens syn på juridiken. Jag har själv många gånger fått höra att mina åsikter som jurist inte är intressanta. Jag har förstått att det närmast är tabu att tala om tidigare yrkeserfarenhet, en inställning som enligt min åsikt är ett rent resursslöseri. Självklart ska all kompetens tas tillvara, både hos politiker och tjänstemän, för att de kommunala besluten ska bli så genomtänkta som möjligt, bland annat juridiskt.

Som jurist uppskattar jag verkligen Sylvebos djupdykning i servitutsrätten och hoppas att fler politiker och invånare gör detsamma. De bästa julklapparna är inte de som glittrar mest utan de som leder till eftertanke. Sylvebos ledare var en glittrande julklapp till alla liberaler, Axamovänner och jurister men förhoppningsvis leder den till eftertanke hos många, många fler - både när det gäller Axamofrågan och när det gäller politikens syn på juridiken.

15 december 2015

Ett öppenhjärtigt inlägg om maktens korridorer

Efter att socialdemokraten Mona Forsberg idag sagt till SVT att jag "trampat i klaveret" genom att komma till hennes och moderaten Carin Berggrens gemensamma presskonferens om Axamo väljer jag att berätta om hur det egentligen fungerat i maktens korridorer idag.

Kort bakgrund: Efter valet leds kommunen av Alliansen i minoritet och i denna kommunledning företräder jag Liberalerna. Kommunstyrelsen har sammanträde varannan vecka. Sammanträdena inleds alltid gemensamt med alla ledamöter, ersättare och tjänstemän närvarande. Sedan avbryts sammanträdena för fika och politiska överläggningar på var sitt håll. Alliansen brukar hålla sina överläggningar i Rådsalen. Efter överläggningarna samlas alla partier igen för beslut.

Under dagens överläggning med Alliansen ser jag plötsligt på Twitter att P4 Jönköping skriver att M och S ska ha en gemensam presskonferens om Axamo. Ingen i Alliansen har nämnt detta för mig tidigare, trots att vi träffats dagen innan. Ca kl 10.05 lämnar Carin Berggren vår överläggning utan förklaring. Jag ser då på Jönköpingspostens webbsida att presskonferensen ska hållas kl 10.30. När Alliansens överläggning är klar, ca kl 10.10, frågar jag om C och KD känner till presskonferensen och om de moderata ledamöterna i salen kan berätta vilken information som ska ges på presskonferensen. Ingen svarar på frågorna men jag och min ersättare Ingvar Åkerberg ombeds lämna lokalen eftersom vi har en annan åsikt än övriga Allianspartier i sak.

Ingvar och jag ställer oss utanför Rådsalen och väntar. När vi kl 10.25, trots förfrågan, ännu inte fått komma in i lokalen igen bestämmer jag mig för att uppsöka presskonferensen för att få information. Jag får av en tjänsteman besked om att den ska hållas på Ilan de Bassos rum. Väl där möts jag av några journalister som frågar var vi tre ska stå. Jag bestämmer mig då för att berätta att jag inte alls ska medverka på presskonferensen och att jag precis fått vetskap om den via Twitter.

M och S berättar på presskonferensen att de enats om att begära att ärendet ska återremitteras för att en extern värdering av Axamoområdet ska genomföras. Det gläder mig att de lyssnat lite på kommuninvånarna. Men jag menar att de helt missat att kommuninvånarna inte vill sälja Axamo överhuvudtaget, oavsett värde, och att en ny värdering därför är meningslös. Imorgon kommer därför Liberalerna fortsätta hävda att ärendet ska återremitteras för en omförhandling med Hegestrand, en omförhandling där Axamoområdet inte får ingå. Om någon anser att jag, genom att lyssna på kommuninvånarna och genom att skaffa mig den information som jag i kommunledningen har rätt att få, anses ha trampat i klaveret så kan jag leva med det.

13 december 2015

Axamo - hur svårt kan det vara?

När det gäller frågan om Axamo, vem företräder vi som politiker egentligen? Bland annat oss själva förstås. Och själva är vi emot försäljningen av Axamo, så den delen är enkel. Men så företräder man sitt parti också, och i Liberalerna (L) är det bara ett par förtroendevalda som är beredda att sälja Axamoområdet. Fortfarande ett ganska enkelt ställningstagande.

Så företräder vi i L normalt sett också Alliansen, men just den här frågan har avgjorts utanför detta samarbete. Så till väljarna. Av Liberalernas egna väljare har vi inte hört någon säga att de vill sälja området, då är ställningstagandet fortfarande okomplicerat.

Men framför allt är vi folkvalda kommuninvånarnas röst. Det går naturligtvis inte att säga vad alla kommuninvånare vill, men vi har hittills inte hört en enda person säga sig vilja sälja området, alla vi talat med är emot. Sammantaget är det för oss uppenbart att vi som politiker ska vägra sälja Axamoområdet. Särskilt nu när det är klarlagt att den mark vid Södra Munksjön som man vill komma åt genom att sälja Axamo inte påverkar vare sig höghastighetståg eller stationsläge.

Anna Mårtensson (L)
David Gerson (L)

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...