11 februari 2017

Min invigning av utställningen om Sanningens, Godhetens och Tålamodets konst

För mig är den här utställningen extra angelägen just nu. För att jag är övertygad om att konstnärernas tre ledstjärnor - sanning, godhet och tålamod - kommer vara viktigare än någonsin i vår värld framöver.

Några ord om Sanning
Vad är egentligen sant nu för tiden? Ärligt talat känner jag mig oerhört desillusionerad när det gäller detta. Det känns som om det blir svårare och svårare att veta vad som är sant. Man talar till och med om alternativa fakta. I kampen om sanningen blir det man själv upplevt och själv bevittnat viktigare och viktigare. Vad händer när ingen längre kan eller vågar berätta? Kommer vi då till sist tro att det inte längre hänt? Jag tänker bl a på Förintelsen men också på förföljelsen av utövare av Falun Gong.

Några ord om Godhet
Ordspråket "Snälla flickor kan komma till himmelen, vi andra kan komma hur långt som helst." säger en hel del. Godhet och snällhet uppskattas inte tillräckligt i vår värld. Goda människor borde lyftas fram mycket mer. Det känns som om godhet idag bara varar korta stunder, som goda gärningar och vällovliga insamlingar, medan goda människor, godhet under lång tid, är mera sällsynt. Och hur många av oss är idag beredda att verkligen stå tillbaka för något större än oss själva? Den här utställningen har fått mig att vilja bli en godare människa. Kanske påverkar den er likadant?

Några ord om Tålamod
Det mesta ska gå snabbt idag. Till och med presidenter använder Twitter för att informera om sina planer för ett helt land. Hur många är idag beredda att kämpa i åratal? Lär vi våra barn att vara tålmodiga? Är tålamod ens något positivt idag eller anses tålmodiga människor bara långsamma? Vad händer i ett samhälle utan tålamod?

Varför är konsten så viktig när det gäller de här frågorna?
För att konsten talar alla språk. Genom bildkonst kan man förmedla åsikter och känslor till människor över hela världen. Ett sätt förmedla både det vackra och det fula, det goda och det onda. Konsten visar också på konstnärernas tålamod. Och Konsten blir en form av skriftlig bevisning, en dokumentation av det självupplevda. Dessutom lever Konsten längre än människor. Därför är konsten så viktig i kampen om sanningen.

Avslutningsvis några ord om mänskliga rättigheter
I mitten av november hålls MR-dagarna i Jönköping. Ett par dagars konferens om mänskliga rättigheter. När den här konferensen hölls i Umeå 2014 visades just den här utställningen.
I Jönköping är det nu andra gången som den här utställningen anordnas, fast med många nya tavlor i år. Det är viktigt att ständigt tala om mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter är inte så självklara överallt som man kan tro. Också i Sverige utsätts människor för övergrepp. Själv hanterar jag som åklagare varje dag kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp i vårt eget län. Och i Sverige finns det mycket mer att göra för att hjälpa människor från andra länder som förlorat sina rättigheter.

En sådan här utställning kan öka vår förståelse och vår medkänsla för människor som utsatts för övergrepp. Tack Veronica och Ann för att ni ordnat utställningen och för att NI så konkret bidrar till ett godare samhälle!
Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...